Vi har 20 års erfaring innen produktutvikling, salg og markedsføring. Vi har mer en 500.000 kunder spredd over hele Europa .

Vår Entrepenør og produktutvikler Steinar Bredesen ble i Januar 2015 invitert til å delta i et felles nordisk innovasjonsprosjekt kaldt Nordic Independent Living Challenge i regi av Nordisk Råd.

NUMA AS ble partner med Telenor i februar 2015.

Numa AS ble i september 2015 endel av Vestfold Technology Incubator,  Forskningsparken på høyskolen Buskerud og Vestfold. 

Numa AS ble i November 2015 innvilget medlemskap i Norwegian Centres Of Expertice.  

Numa AS sin virksomhetside: 

Vi utvikler og produserer boligalarm med direkte varsling til mobiltelefon, samt Trygghetsalarm med direkte varsling til hjemmesykepleien eller pårørende. Valget er ditt. 

Vår Visjon!

En tryggere hverdag basert på våre grunnverdier!

LIDENSKAPELIG - ANSVARLIG - RAUS - FREMDIDSRETTET!

Våre rasjonelle løfter!

BILLIGERE: Totalkostnaden er vesentlig billigere en konkurrentene!

KVALITET: Norskutviklet med ubegrenset garanti i hele anleggets levetid!

RASKERE: Vesentlig kortere responstid!

TRYGGERE: Direkte varsling til de som bryr seg om deg!

Vår Produktutvikler og hovedaksjonær Steinar Bredesen har blitt endel av Nordic Independent Living Challenge som er et felles Nordisk samarbeid vedr utvikling av ny teknologi innenfor feltet Velferds teknologi. Hensikten er å utvikle produkter som gjør at brukeren får en forhøyet livskvalitet, og kan bo lenger hjemme i egen bolig. 

 Numa Security System® er et registrert varemerke.

Numa AS er lokalisert i forskningsparken på høyskolen i Vestfold fylke. Vi produserer og selger egenutviklede alarmsystemer til privat og næring under eget registrert varemerke®. Vi utvikler og produserer også Velferds teknologi produkter både til privat og institusjon.

Vi videreutvikler nå våre trygghetsalarmer i tett samarbeid med det offentlige helsevesen i alle de 5 nordiske land. 

Vårt mål er at eldre skal få en bedre livskvalitet, med ny teknologi som er enkel å naturlig å bruke. 


 Numa ® AS åpnet eget kontor i Shenzhen i Kina 1 september 2013, og vi sammarbeider med 5 forskjellige fabrikker som produserer alle våre komponenter. Vi har i desember 2015 blitt endel av Hong Kong Science park som er verdens ledende forskningspark innen sensorteknologi. 

Vi er stolte av at våre systemer  tillfredstiller kravene til det nye EU dirrektivet EN-50581,  EN-60950-1, samt det nye miljødirektivet RoHS.

Om NUMA

Vi har 20 års erfaring innen produktutvikling, salg og markedsføring. 

Vår Entreprenør og produktutvikler Steinar Bredesen ble i Januar 2015 invitert til å delta i et felles nordisk innovasjons prosjekt

 
 
Post
Ring
Om